Invent

Obuka


U program obuke ulazi teoretska nastava u trajanju od 20 časova, obuka iz pružanja prve pomoći (sluša se i polaže u crvenom krstu) i najmanje 35 casova vožnje.

U školu se može upisati svako ko zadovoljava uslove predvodjene zakonom o bezbjednosti saobraćaja na putevima. Za upis vam je potrebna lična karta i jedna fotografija dimenzija 3×4 cm.

Nudimo Vam kvalitetnu obuku koja garantuje da ćete iz naše škole izaći kao dobar vozač!

Obuka

Posjetite nas na:

Scroll to top